Privacy Policy

De door Glashandel Wybenga op deze website verstrekte informatie is puur informatief.

Glashandel Wybenga:

Glashandel Wybenga B.V. h.o.d.n Glashandel Wybenga, Perfect White Glas, nader te noemen Glashandel Wybenga is de bedrijfsnaam van onze glashandel gevestigd in Franeker en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57165637.

Inhoud:

De informatie die door Glashandel Wybenga wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid:

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Glashandel Wybenga kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Glashandel Wybenga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Glashandel Wybenga zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Glashandel Wybenga.

Verantwoordelijkheid:

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Glashandel Wybenga omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy

Glashandel Wybenga vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Glashandel Wybenga  gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u klantenservice benadert, bijv. met een melding over verloren voorwerpen.

Geen commercieel gebruik van gegevens door derden:

Glashandel Wybenga stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Glashandel Wybenga is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Glashandel Wybenga haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens worden overigens geheel anoniem verwerkt.

Gebruik van Cookies:

Op deze website worden door Glashandel Wybenga bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan Glashandel Wybenga de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Glashandel Wybenga maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Privacybeleid van derden:

Op de website van Glashandel Wybenga treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Glashandel Wybenga behorende, websites.  Glashandel Wybenga kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Glashandel Wybenga vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.